Engasjementer

2010


13.01

RØROS

Utdanningsforbundet

Pedagogisk prolaps


03.02

TRONDHEIM

Utdannngsforbundet

Pedagogisk prolaps


04.02

TRONDHEIM

Utdanningsforbundet

Pedagogisk prolaps


04.02

OSLO

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Organisasjon og lidelse


05.02

OSLO

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Organisasjon og lidelse


11.02

KRISTIANSUND

Kristiansund vgs

Lær å mobbe!

Lær å mobbe!

Lær å mobbe!

Lær å mobbe!


17.02

BERGEN

Olsvkåsen vgs

Lær å røyke!


02.03

HVAM

Hvam vgs

Lær å mobbe

se vurdering


24.03

TRONDHEIM

Utdanningsforbundet

Pedagogisk prolaps


09.04

HØYANGER

Utdanningsforbundet

Pedagogisk prolaps

se evaluering


16.04

SVELGEN

Utdanningsforbundet

Pedagogisk prolaps

se evaluering


29.04

GJENNESTAD

Gjennestad vgs

Lær å mobbe!


06.05

LEKNES

Vest-Lofoten vgs

Lær å mobbe!

Lær å mobbe!


07.06

ASKER

Landøya usk

Lær å røyke!


16.08

HØNEFOSS

Gjerdum usk

Pedagogisk prolaps


18.08

OSLO

Holtet vgs

Pedagogisk prolaps


19.08

NORE

Numedal vgs

Lær å mobbe!


23.08

LAKSELV

Lakselv vgs

Lær å mobbe!

se evaluering


31.08

SANDANE

Gloppen kommune

Organisasjon og lidelse

Organisasjon og lidelse


02.09

GJØVIK

Gran kommune

Pedagogisk prolaps

se evaluering


22.09

HØNEFOSS

Utdanningdsforbundet

Pedagogisk prolaps


25.10

JONDAL

Jondal kommune

Organsasjon og lidelse

se evaluering


04.11

SANDVIKA

Bærum Verk skole

Pedagogisk prolaps


17.11

FLEKKEFJORD

Flekkefjord vgs

Lær å røyke!


26.11

NORHEIMSUND

Kvam Herad

Organisasjon og lidelse

se evaluering


01.12

HVAM

Hvam vgs

Læt å mobbe!


01.12

SARPSBORG

St. Olav vgs

Bjelleblokkering