Stadig bedre skole?


I 2005 dukket 4. amanuensis dr. Gunnar Pensum opp

på utdanningsdirektoratets sommerfest

for å harsellere med den nyfødte babyen Kunnskapsløftet.

Innslaget ble særdeles godt mottatt,

og det lett dramatiserte foredraget Pedagogisk Prolaps

har helt fram til idag vært en suksess på kurs og planleggingsdager i alle skoleslag.


Nå skal Kunnskapsløftet fornyes, og Tor Arne Johnsen

har gått gjennom de signalene som foreligger!

Som før lar han hr. Pensum bruke 50 minutter på å ta for seg

visjoner og planer på ytterst akademisk vis. Det kan likevel røpes at amanuensen

faktisk bobler over av begeistring over det han har funnet på direktoratets nettsider!


Etter en rask gjennomgang av læreplaner gjennom tidene, der amanuensen påviser

at man faktisk kan lykkes ved å mislykkes, er det klart for en grundig analyse

av sentrale begreper i fagfornyelsen:  Dybdelæring, tverrfaglige temaer

og ikke minst kjernelementer i fagene, der amanuensen kan trekke veksler

på sin noe rudimentære kunnskap om beskjæring av trær.


Når hr. Pensum til slutt hever blikket og gir et oversiktsbilde

av de samfunnsmessige tilstander og utfordringer - eller problemer, som det het før - som

den offentlig skolen tar mål av seg til å møte og løse, blir det klart

at fagfornyelsen ikke bare blir en fornyelse, men også en fornøyelse!


EVALUERINGER