Stadig bedre skole?


I 2005 dukket 4. amanuensis dr. Gunnar Pensum

opp på utdanningsdirektoratets sommerfest

for å harsellere med Udir.’s nyfødte baby Kunnskapsløftet.

Innslaget ble særdeles godt mottatt,

og Pedagogisk Prolaps har helt fram til idag vært en suksess

på kurs og planleggingsdager i alle skoleslag.


Nå skal Kunnskapsløftet fornyes, og Tor Arne Johnsen

bruker sommeren til å gå gjennom de signalene som foreligger!

Som før vil han la hr. Pensum bruke 45 minutter

på å ta for seg visjoner og planer på ytterst akademisk vis -

og det ryktes at amanuensen faktisk bobler over av begeistring

over det han har funnet på https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-er-fornyelse-av-fagene/!


Klikk for å bestille!