Jeg har vært komiker!

Her er et utvalg av brosjyrer og avisomtaler:1985
1987


LIVET PÅ BREKELAND

en musikalsk vrangfårestilling


med Tor Arne Johnsen, Tormod Aune og Knut Hem


19881991

1994

BREKELAND BENSIN & CAMPING

Fårete flir med Tor Arne Johnsen199419972002


2003
2004
2004
2005


Sannheten om 17. mai

Tale for dagen v/ 4. amanuensis dr. Gunnar Pensum
2006


4. amanuensis dr. Gunnar Pensum:

BJELLEBLOKKERING OG ANDRE JULELIDELSER


2006

2010