Lær å mobbe!

 

hadde premiere i 2010, og er siden hele tiden blitt oppgradert og videreutviklet.

Forestillingen veksler mellom ellevill humor og stort alvor, noe som fører til stor oppmerksomhet og stort engasjement. Som dr. Gunnar Pensum får Tor Arne Johnsen tatt i bruk både sin velutviklede formuleringsevne og sine skuespillerferdigheter, og hvert avsnitt i «foredraget»

blir illustrert med enkle, morsomme  tegninger på flipover.

Tegningene viser de egenskapene som kjennetegner en mobber,

og bildet blir etterhvert til noe som ligner et slott - men som viser seg å være noe helt annet ...


«Mobbeslottet» gjør stort inntrykk på både ungdom og voksne,

og gjør det lett å forstå og huske forestillingens innhold.

En rekke skoler bruker tegningen som et utgangspunkt for samtaler

om mobbing og om respekt, empati og ansvar.


Den grunnleggende tanken bak forestillingen er at hvis du forstår hvordan mobberen tenker

og hvorfor han eller hun bruker visse teknikker, blir det lettere både å tåle mobbing uten å ta skade,

lettere å stoppe mobbere og lettere å stoppe dem som tar rollen som passivt publikum.


LÆR Å MOBBE er beregnet på videregående skoler og ungdomsskolen, og varer en snau time.

Foreldreforestilling i regi av FAU eller skolen blir stadig mer populært,

og består av den samme forestillingen som elevene ser,

pluss et halvtimes langt tillegg som tar for seg måter å forebygge på.


Tilbakemeldinger fra ungdomsskoler finner du her.

Tilbakemeldinger fra videregående skoler finner du her.

Tilbakemeldinger fra kommuner, organsiasjoner m.m. finner du her.

Dessverre er det umulig å få alle arrangører til å gi tilbakemelding ....

Google gjerne LÆR Å MOBBE! Det finnes mange artikler på nettet!Klikk på bildene for å lese - dra for å laste ned.

                                                                                  


Besøk LÆR Å MOBBE på

FACEBOOK!