Jeg har vært lærer!


Jeg studerte i Bergen fra høsten 1971 til julen 1975, mesteparten av tiden hadde jeg timelærerjobb som gitarlærer på Ulriken ungdsomsskole, som den gangen var en av de største i landet.

Da vi flyttet til Ringerike, begynte jeg som lærervikar ved Hov ungdomsskole, og overtok en 9. klasse som aldri hadde hatt en klassestyrer mer enn ett år sammenhengende - noe som hadde sine årsaker: Årsakene var en samling unggutter uten hemninger og uten nevneverdig lærelyst, komplettert med en haug med jenter av det tafatte slaget.

Det ble et tungt år med en dårlig klasse og en dårlig lærer.

Samtidig begynte både Grete og jeg som lærere i Arbeidernes Opplysningsforbund, og drev på med både engelsk og gitarundervisning der.

I 1978 flyttet jeg over til Dalsbråten ungdomsskole. Der fikk jeg etterhvert dreisen på lærergjerningen, og huskes ennå av mange elever for høytlesning fra Jens Bjørneboes Bestialitetens historie.

I 1983 var jeg ferdig med pedagogisk seminar, og kunne søke om fast ansettelse, men jeg fant ut at jeg måtte prøve meg som selvstendig næringsdrivende i underholdningsbransjen.


Etter det har lærervirksomheten begrenset seg til et par tekstkurs i regi av Norsk Revyfaglig senter på Høyandet, samt ved Solbakken folkehøgsskole.


Her er jeg klassestyrer for 9E ved Dalsbråten ungdomsskole i 1978/79