Jeg har drevet med reklame!


I 1989 begynte jeg å skrive tekster for Ringerike Reklamebyrå.

Der jobbet Øyvind Tingleff, og vi fant tonen veldig fort.

Den økonomiske tilstanden for reklamebyrået var usikker,

og vi valgte å trekke oss ut og starte noe sammen.

Resultatet var Idéverkstedet, som fikk en flying start med et oppdrag fra Ringerikes Blad:

Lag et annonsebilag om næringslivet på Ringerike!

Det gjorde vi, vi fikk mange oppdragi etterkant, og fremtiden så lys ut!

Men etter noen år gikk driften mer og mer i retning av lærebokproduksjon,

og jeg sa takk for meg.


Avisoppslaget nedenunder handler om et prosjekt som var godt tenkt, men som vi ikke fikk i havn.

Turistinformasjon på Ringerike er fremdeles et smertensbarn.

Bemerk Mac’en på nederste bilde!

Det var Idéverkstedet som førte meg inn i dataalderen og Macavhengigheten!