Tekstforfatter

 

1. Jeg skriver selvsagt alle tekster som jeg bruker på scenen.

  1. 2.Når arrangøren ønsker det, aktualiserer jeg teksten ved å skrive om og/eller legge til.

  2. 3.Jeg skriver tekster på bestilling. Noen eksempler på bestillingsverk, er

    - underholdningsinnslag viet spesielle tema for f.eks. en kommunal etat

    - sangtekster

    - reklametekster

    - teatertekster

    - sketsjer for scene, radio eller TV

4. Jeg har også skrevet bok, og kommer til å skrive flere.