Tekstforfatter

 

Jeg skriver alle tekster som jeg bruker på scenen.

Når arrangøren ønsker det,

aktualiserer jeg teksten på bakgrunn av tilsendt informasjon.


Jeg skriver tekster på bestilling.

Noen eksempler på bestillingsverk, er

    underholdningsinnslag viet spesielle tema for f.eks. en skole.


Jeg skriver:

    sangtekster

    reklametekster

    teatertekster

    sketsjer for scene, radio eller TV


Jeg har også skrevet bok, og kommer til å skrive flere.tilbake